กิจกรรม : เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพบสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อส่งต่อข้อเสนอและผลักดันวาระการปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

[พิมพ์เนื้อหาย่อตรงส่วนนี้]