กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชม

12 Sep - 07 Aug 2016

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และ ชั้น 9

Lines From Three Lives

08 Apr - 29 May 2016

สตูดิโอ ชั้น 4

Brush-sri

05 May - 29 May 2016

People's Gallery P1-P3, ชั้น 2

Storytelling Activity for Kids: Modern E-Saew performance “Krai Tong”

28 May 2016

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

The 2nd BACC Art Talk 2016: “Art - a tool towards social sustainability”

12 Jun 2016

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1