หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้เช่าพื้นที่ร้าน artHUB@bacc

17 Mar - 30 Apr 2017

DISPLACED the politics of ethnicity and religion in the art of Jakkai Siributr

01 Apr - 13 May 2017

สตูดิโอ ชั้น 4

Different Preferences

30 Mar - 30 Apr 2017

People's Gallery P1-P2, ชั้น 2

My Art Art Exhibition

31 Mar - 30 Apr 2017

People's Gallery P3, ชั้น 2

American Arts Incubator on River Health

02 Jun - 30 Jun 2017

ชั้น 5 และ ห้อง Friends of bacc ชั้น 6