ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

01 Sep - 30 Nov 2017

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

EARLY YEARS PROJECT #2

01 Dec - 11 Mar 2018

ห้องนิทรรศการชั้น 7

Gen(why?)express(ions)

03 Nov - 26 Nov 2017

People’s Gallery ชั้น 2

wood-wonder

03 Nov - 26 Nov 2017

People’s Gallery ชั้น 2

INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL

23 Nov - 03 Dec 2017

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร