หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครให้เช่าพื้นที่ร้าน artHUB@bacc

01 Jul - 31 Aug 2017

"MUSLIMAH”

03 Aug - 27 Aug 2017

People’s Gallery P1-P2, ชั้น 2

Gardens of Eden: Paintings from a New Dimension

03 Aug - 27 Aug 2017

People’s Gallery P3, ชั้น 2

OPEN CALL FOR URBAN MEDIA ART PROPOSALS

03 Aug - 15 Sep 2017

“Artists’ Books : Knowledge Inside – Out” art exhibition

22 Aug - 10 Sep 2017

โถง ชั้น 1