กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชม

12 Sep - 07 Aug 2016

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และ ชั้น 9

Karaoke Twilight

02 Jul - 31 Jul 2016

People's Gallery P1, ชั้น 2

People

03 Jul - 31 Jul 2016

People's Gallery P2, ชั้น 2

Dear my friends

02 Jul - 31 Jul 2016

People's Gallery P3 ชั้น 2

Teacher’s Creativity Workshop

05 Jul - 13 Jul 2016