bacc Art For Help เครือข่ายศิลปะกู้เมืองจมน้ำ

"Art For Help เครือข่ายศิลปะกู้เมืองจมน้ำ เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้สัมภาษณ์ ท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร"

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของเราได้ ที่นี่
ท่านสามารถติดตามวิดีโอของเราทั้งหมดได้ ที่นี่