Loading

BACC สัญจร 2558 นิทานเรื่อง ภูเขาทองคำกับเมล็ดข้าว

Date : 17 Oct 2015

A Special Lecture TTTT (Thing, Think, Touch, Try) Nature (of) Action Art from a Stranger Context to Another Quebec-Bangkok

Date : 16 Oct 2015

BACC สัญจร 2558 นิทานเรื่อง กำเนิดค้างคาว

Date : 11 Oct 2015

BACC สัญจร 2558 นิทานเรื่อง จิ้งจอกตาลายกับกระต่ายเจ้าปัญญา

Date : 10 Oct 2015

กิจกรรมเสวนาภายใต้หัวข้อ "We Change the city : คนเปลี่ยนเมือง" 4 เมือง 4 คนบันดาลเมือง

Date : 10 Oct 2015

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1

Date : 07 Oct 2015

BACC สัญจร 2558 นิทานเรื่อง เจ้าหญิงกบ

Date : 03 Oct 2015

Energy gift mini work space

Date : 01 Oct - 04 Oct 2015

The lecture by Nigel Hurst, The gallery director and chief executive of Saatchi Gallery on 'History of the Saatchi Gallery'

Date : 29 Sep 2015

BACC สัญจร 2558 นิทานเรื่อง เห็ดหูลิง

Date : 26 Sep 2015

BACC สัญจร 2558 นิทานเรื่อง เมอร์ไลอ้อน

Date : 19 Sep 2015

EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY : กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ “นามธรรม : สัจจะแห่งศิลปะ” อิทธิพล ตั้งโฉลก

Date : 19 Sep 2015

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชม

Date : 12 Sep - 07 Aug 2016

BACC สัญจร 2558 นิทานเรื่อง กระจงน้อยกับจระเข้

Date : 06 Sep 2015

BACC สัญจร 2015

Date : 05 Sep - 31 Oct 2015
BACC Digital Archive Searching

E-Archive Search System