Loading

arts network exhibitions
archive

14

Date : 10 April 2012 - 27 May 2012
Location: 5th Floor
ผู้จัด สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รวบรวมผลงานของศิลปินนักถ่ายภาพแนว Fine art ระดับแนวหน้าของเมืองไทย 14 ท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดแสดงผลงานภาพถ่าย ในนิทรรศการภาพถ่ายที่มีชื่อว่า "14" ตามจำนวนศิลปินที่ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้


_GALLERY

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

E-Archive Search System