Loading

literature
archive

Bangkok Creative Writing Workshop

Date : 28 April - 09 June 2012
Location: Bangkok Art & Cultural Centre
โครงการ Bangkok Creative Writing Workshop (ค่ายเขียนงานสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร)
(อบรมทุกวันเสาร์) เวลา 10.00 - 17.00 น.
ผู้จัด หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ Bookmoby

รายละเอียดหลักสูตร
นักเรียนทุกคนเขียนเรื่องสั้นคนละหนึ่งเรื่อง ภายใต้การแนะนำปรึกษาจากวิทยากรและเพื่อนนักเรียนด้วยกัน นอกจากนั้นยังได้รับความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมในหัวข้อ 
- ศิลปะของการเขียน 
- เรื่องสั้นอเมริกันศึกษา
- เรื่องสั้นยุโรปศึกษา
- วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
- ศิลปะของงานสารคดี
- ปรัชญาในวรรณกรรม

_GALLERY

img1

archive documents


BACC Digital Archive Searching

E-Archive Search System