cinema

archive

วันหนังบ้าน ครั้งที่ 3

Date : 16 October 2010

Location: 3rd floor

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553 
เวลา 11.00 – 18.00 น. 
ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
จัดโดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับมูลนิธิหนังไทย และ BKK Art House

 

หนังบ้าน
ความทรงจำของบุคคล ของครอบครัว ของสังคม และของโลก
หนังบ้าน บันทึก ความรัก
หนังบ้าน บันทึก ความทุกข์
หนังบ้าน บันทึก ความสุข
หนังบ้าน บันทึก ประวัติศาสตร์
หนังบ้าน บันทึก...โลก

 

นับตั้งแต่มีการค้นคิดการถ่ายภาพขึ้นมาสำเร็จเมื่อราว ๑๘๐ ปีมาแล้ว และได้รับการพัฒนาต่อเนื่องไปเป็นการถ่ายภาพเคลื่อนไหว คือ ภาพยนตร์ นอกจากภาพยนตร์จะเติบโตเป็นอุตสาหกรรมมหรสพที่ใหญ่โตที่สุดของมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๐ แล้ว การถ่ายภาพยนตร์ยังกลายเป็นงานอดิเรกที่คนทั่วโลกนิยมมากเช่นกัน แม้ว่าจะมีไม่มากเท่าการถ่ายภาพนิ่ง ทั้งนี้เพราะอุปกรณ์การถ่ายภาพยนตร์มีราคาแพงกว่าภาพนิ่งนั่นเอง การถ่ายภาพยนตร์เล่นเป็นงานอดิเรก บันทึกกิจกรรมในครอบครัว เช่น ถ่ายลูก ๆ เล่นซน งานเลี้ยง งานวันเกิด ไปเที่ยวที่ต่าง ๆ ซึ่งถ่ายและฉายดูเล่นกันในบ้าน ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและญาติมิตร จึงเรียกว่าหนังครอบครัว หรือหนังบ้าน 
 
พวกนักถ่ายหนังบ้าน หรือพวกที่นิยมเล่นกล้องถ่ายหนัง บางแห่งก็รวมตัวกันเป็นชมรมหรือสมาคม เป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และจัดฉายผลงานอวดกันหรือประกวดกัน ภาพยนตร์ที่ถ่ายกันในหมู่พวกนักเล่นนี้ บางทีก็เหนือไปกว่าเรื่องในครอบครัว เป็นเรื่องสถานที่ เรื่องประเพณี เรื่องธรรมชาติ เรื่องศิลปการถ่ายทำ หรือแม้เรื่องจัดฉากแสดงมีพระเอกนางเอก อย่างนี้ บางทีก็เรียกว่า ภาพยนตร์สมัครเล่น หนังบ้าน ยังรวมไปถึงหนังที่บริษัททำออกจำหน่ายสำหรับฉายดูกันตามบ้าน ทำนองเดียวกับวิดิโอหรือดีวีดีที่เราซื้อไว้ดูกันในบ้านเวลานี้
 
หนังบ้านหรือหนังสมัครเล่นนี้ เริ่มเล่นกันมาตั้งแต่เมื่อแรกมีภาพยนตร์ อุปกรณ์เช่นกล้องถ่าย หรือเครื่องฉาย จะมีขนาดเล็ก กลไกง่ายๆ และราคามีหลายระดับให้เลือก 
 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เห็นความสำคัญของหนังบ้านในฐานะเอกสาร ที่มีคุณค่าเป็นจดหมายเหตุบุคคลและสังคม สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบุคคล วิถีชีวิต ทัศนะ สมัยนิยม อารมณ์ความรู้สึกของครอบครัว ชุมชน ได้อย่างชัดเจน และมีชีวิตชีวา จึงยินดีรับมอบและแสวงหาหนังบ้านของไทยมาตั้งแต่แรกจัดตั้งหอภาพยนตร์เมื่อปี ๒๕๒๗ ปัจจุบันเชื่อว่าหอภาพยนตร์ของไทยเก็บรักษาหนังบ้านไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
นับแต่ปี ๒๕๕๑ หอภาพยนตร์ ได้จัดงาน “วันหนังบ้าน” (HOME MOVIE DAY) ซึ่งวงการหนังบ้านหลายประเทศทั่วโลกพร้อมใจกันจัดงานนี้ขึ้น นับแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา โดยแรก ๆ กำหนดนัดเอาวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนสิงหาคม เป็นวันจัดงาน แต่ต่อมากำหนดเอาวันเสาร์ใดเสาร์หนึ่งในเดือนตุลาคม 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaifilm.com

กิจกรรมภายในงาน 
 
11.00 น. ฉายหนังจอเล็ก 
11.30 – 12.30 น. หนังบ้านคลาสสิก 
ฉายหนังบ้านเด็ดๆ สถานที่เก่าๆ, รวมเด็กน้อยในหนังบ้าน, เหตุการณ์สำคัญ ฯลฯ
 
12.30 น. ฉายหนังจอเล็ก 
 
13.00–14.00 น. ความทรงจำจากเจ้าของฟิล์ม 1 
แขกรับเชิญ: ภาณุ อารี - ผู้กำกับหนังสารคดีอิสระ
ดำเนินรายการโดย ศิวดล ระถี
 
14.00 น. ฉายหนังจอเล็ก 
 
14.30 – 15.30 น.ความทรงจำจากเจ้าของฟิล์ม 2 แขกรับเชิญ: จุมพล ทองตัน - โกไข่ แห่งมหา’ลัยเหมืองแร่ ดำเนินรายการโดย ศิวดล ระถี
 
15.30 น. ฉายหนังจอเล็ก
 
16.00 – 18.00 น.หนัง “ฟ้าเมืองไทย” กับ อาจินต์ ปัญจพรรค์ดำเนินรายการโดย โดม สุขวงศ์