Loading

bacc literature - Bangkok Creative Writing 12-05-2012 (1/2)

"โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop"
เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 วิทยากรในวันนั้นคือ คุณวินทร์ เลียววาริณ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ

   โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop นั้นเชื่อมโยงจากวัตถุประสงค์ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในการให้การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและประชาชน ด้วยองค์ความรู้อันหลากหลาย โดยโครงการนี้ส่งเสริมเรื่องการอบรมวรรณกรรม โดยมีกลุ่มนักเขียนและวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแวดวงวรรณกรรมมาร่วมกันสร้­างหลักสูตรสำหรับการอบรมที่ครอบคลุมความรู้ด้านวรรณกรรม เพื่อสร้างสรรค์นักเขียนหน้าใหม่ที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งการอ่านและเขียน ในรูปแบบเรื่องสั้น นวนิยาย และบทกวี โดยการอบรมในครั้งนี้จะส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดความรู้จากวิทยากร และนำผลงานของผู้เข้าร่วมการอบรมออกสู่สังคมผ่านรูปแบบของ e-book ทั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่แวดล้อมในชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของเราได้ ที่นี่
ท่านสามารถติดตามวิดีโอของเราทั้งหมดได้ ที่นี่


BACC Digital Archive Searching

E-Archive Search System